Zapraszamy na wyprzedaż naszych produktów na Allegro, gdzie znajdą Państwo ich aktualne ceny.
Zamówienia na sklepie nie będą aktualnie realizowane.

Regulamin sklepu internetowego Babelando

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014r


Regulamin sklepu internetowego Babelando

W sklepie internetowym Babelando obowiązuje Polityka Prywatności.

W przypadku zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem www.babelando.pl obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

1. Informacja o firmie

1.1. Sklep internetowy Babelando działający pod adresem www.babelando.pl jest prowadzony przez firmę Babelando Anna Warpińska z siedzibą w Niemczu , ul.Arkadia 15 ,kod pocztowy 86-032 , NIP 953-231-55-42  . Biuro i obsługa sklepu internetowego mieszą się w Niemczu , ul.Arkadia 15 , kod pocztowy 86-032.

1.2. Ilekroć w regulaminie mowa o sklepie internetowym lub babelando.pl należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowegowww.babelando.pl poświęcone sprzedaży produktów lub usług firmy Babelando Anna Warpińska oraz firm, z którymi Babelando Anna Warpińska zawarła umowę pośrednictwa sprzedaży.

1.3. W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail:sklep@babelando.pl ” oraz „Formularz kontaktowy” dostępnych w menu na stronie www.babelando.pl

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie przez Babelando Anna Warpińska

2.2. Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma Babelando Anna Warpińska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników sklepu internetowego.

2.3. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany przez siebie adres e-mail, wysyłanych przez Babelando Anna Warpińska. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub też zawierać ważne komunikaty dotyczące sklepu internetowego.

2.4. Wiadomości o tematyce związanej z działalnością Babelando Anna Warpińska, zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach i promocjach firmy lub informację promującą produkty partnerów Babelando Anna Warpińska będą wysyłane wyłącznie, jeśli podczas rejestracji konta lub w menu jego edycji Klient wyrazi na to zgodę.

2.5. W przypadku informacji niezwiązanych z realizacją zamówienia, przekazywanych drogą mailową za pośrednictwem Newslettera oraz listów wysyłkowych, Klient sklepu internetowego może anulować zgodę na ich otrzymywanie odpowiednio edytując swoje konto.

3. Opisy i zdjęcia produktów

3.1. Mimo dołożenia wszelkich starań Babelando Anna Warpińśka nie gwarantuje, że publikowane dane o produktach nie zawierają błędów i uchybień. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z firmą przed podjęciem decyzji o zakupie.

3.2. Ze względu na charakter oferowanych w sklepie internetowym produktów, zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego ich wyglądu (kontrast/ostrość zdjęcia). Nie zmienia to jednak właściwości produktu.

4. Ceny

4.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym zawsze zawierają zapis o walucie,

w której są wyrażone.

4.2. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.3. Ceny zawierają podatek VAT.

5. Zamówienia

5.1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży między Klientem a firmą Babelando Anna Warpińska. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oznacza przygotowanie produktu do sprzedaży i/lub wysyłki przez Babelando Anna Warpińska.

5.2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Każde przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w sklepie internetowym.

5.3. Warunkiem realizacji zamówień jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego i udostępnienie Babelando Anna Warpińska  następujących danych:

- Imię i nazwisko zamawiającego

- Adres zamawiającego oraz adres e-mail

5.4. Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

5.5. W wyjątkowych przypadkach Babelando Anna Warpińska może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

5.6. Otrzymanie przez Babelando Anna Warpińska płatności za zamówione przez Klienta produkty i koszty z tym związane (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

6. Płatność

6.1. Aktualnie dostępne metody płatności są każdorazowo prezentowane Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

6.2. Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Babelando Anna Warpińska nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

7. Płatności

7.1. Klient dokonuje płatności za pomocą bezpośredniego przelewu na konto podane przy realizacji zamówienia lub poprzez system płatności „Transferuj.pl”

8. Dostawy

8.1. Produkty zakupione w sklepie internetowym, dostarczane są przez Babelando Anna Warpińska za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.2. Warunkiem dostawy produktu jest zaksięgowanie przez Babelando Anna Warpińska płatności .

8.3 Dostawa obowiązuje na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka za granicę po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

9. Dokument sprzedaży

9.1. Klient sklepu internetowego po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu jego płatności przez Babelando Anna Warpińska otrzymuje dowód zakupu.

10. Zwrot produktów

10.1. Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, chyba, że oferta zaprezentowana na stronie sklepu internetowego dopuszcza dłuższy termin.

10.2. W przypadku decyzji o zwrocie produktu należy niezwłocznie skontaktować się z Babelando Anna Warpińska drogą mailową lub telefoniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu zakupionych produktów.

10.3. W celu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

10.4. Oświadczenie powinno być wysłane listem poleconym na adres wskazany w punkcie 1.1. niniejszego regulaminu lub poprzez pocztę e-mail na adres : sklep@babelando.pl

10.5. Po otrzymaniu oświadczenia Babelando Anna Warpińska wyśle Klientowi korygujący dokument zakupu. Dokument ten powinien być podpisany przez Klienta i odesłany do Babelando Anna Warpińska wraz z towarem.

10.6. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego korygującego dokumentu zakupu Babelando Anna Warpińska  zwróci Klientowi kwotę zakupu produktu.

10.7. Jeśli otrzymany przez Państwa towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o niezwłocznego zarejestrowanie takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem. Towar taki należy odesłać na nasz adres nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej dostarczenia.

11. Reklamacje

11.1. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady należy skontaktować się z Babelando Anna Warpińska w celu zgłoszenia reklamacji.

11.2. Babelando Anna Warpińska poinstruuje Klienta co do dalszego postępowania reklamacyjnego, w zależności od zaistniałej przyczyny reklamacji.

11.3. Babelando Anna Warpińska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

11.4. Jeżeli zakupiony produkt będzie zawierał wady powstałe z winy producenta lub Babelando Anna Warpińska, firma zobowiązuje się do naprawienia tych wad, a jeśli to niemożliwe – do przekazania Klientowi bezpłatnie nowego egzemplarza reklamowanego produktu lub zwrotu kosztów zakupu poniesionych przez Klienta.

11.5. Kupujący ma 2 lata na reklamację towaru.

11.6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginał dowodu zakupu – faktura VAT lub paragon.

11.7. Sklep ponosi koszty odesłania do nas reklamowanego towaru do wysokości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w sklepie internetowym. Nie przyjmujemy paczek przesyłanych do nas w formie przesyłki za pobraniem.

11.8. Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się obuwia,

- części wymienne np. fleki czy sznurówki,

- uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.), oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,

- uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia i odzieży niezgodnie z przeznaczeniem,

- przebarwienia odzieży lub stóp przez obuwie wykonane na naturalnie barwionej podszewce,

- wygoda obuwia, przemakanie obuwia (o ile w opisie nie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).

12. Postanowienia końcowe

12.1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.2. Babelando Anna Warpińska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

12.3. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

12.4. Babelando Anna Warpińska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą opublikowania ich i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w jego koncie Klienta dostępnym w sklepie interentowym.

12.5. W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny regulamin opublikowany na stronie www.babelando.pl Klient może wydrukować go w celu egzekwowania jego postanowień w przypadku późniejszych zmian regulaminu na stronie www.babelando.pl.
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r

W sklepie internetowym Babelando obowiązuje Polityka Prywatności. 
W przypadku zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem www.babelando.pl obowiązują dodatkowo poniższe zasady:

1. Informacja o firmie

1.1. Sklep internetowy Babelando działający pod adresem www.babelando.pl jest prowadzony przez firmę Babelando Anna Warpińska z siedzibą w Niemczu , ul.Arkadia 15 ,kod pocztowy 86-032 , NIP 953-231-55-42  . Biuro i obsługa sklepu internetowego mieszą się w Niemczu , ul.Arkadia 15 , kod pocztowy 86-032.

1.2. Ilekroć w regulaminie mowa o sklepie internetowym lub babelando.pl należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowego www.babelando.pl poświęcone sprzedaży produktów lub usług firmy Babelando Anna Warpińska oraz firm, z którymi Babelando Anna Warpińska zawarła umowę pośrednictwa sprzedaży.

1.3. W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu należy korzystać z adresu e-mail: sklep@babelando.pl ” oraz „Formularz kontaktowy” dostępnych w menu na stronie www.babelando.pl

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie przez Babelando Anna Warpińska

2.2. Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma Babelando Anna Warpińska nie sprzedaje
i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów
i użytkowników sklepu internetowego.

2.3. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany przez siebie adres e-mail, wysyłanych przez Babelando Anna Warpińska. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub też zawierać ważne komunikaty dotyczące sklepu internetowego.

2.4. Wiadomości o tematyce związanej z działalnością Babelando Anna Warpińska, zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach i promocjach firmy lub informację promującą produkty partnerów Babelando Anna Warpińska będą wysyłane wyłącznie, jeśli podczas rejestracji konta lub w menu jego edycji Klient wyrazi na to zgodę.

2.5. W przypadku informacji niezwiązanych z realizacją zamówienia, przekazywanych drogą mailową za pośrednictwem Newslettera oraz listów wysyłkowych, Klient sklepu internetowego może anulować zgodę na ich otrzymywanie odpowiednio edytując swoje konto.

3. Opisy i zdjęcia produktów

3.1. Mimo dołożenia wszelkich starań Babelando Anna Warpińśka nie gwarantuje, że publikowane dane o produktach nie zawierają błędów i uchybień. W przypadku wątpliwości prosimy
o kontakt z firmą przed podjęciem decyzji o zakupie.

3.2. Ze względu na charakter oferowanych w sklepie internetowym produktów, zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego ich wyglądu (kontrast/ostrość zdjęcia). Nie zmienia to jednak właściwości produktu.

4. Ceny

4.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym zawsze zawierają zapis o walucie,
w której są wyrażone.

4.2. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.3. Ceny zawierają podatek VAT.

5. Zamówienia

5.1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży między Klientem a firmą Babelando Anna Warpińska. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oznacza przygotowanie produktu do sprzedaży i/lub wysyłki przez Babelando Anna Warpińska.

5.2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Każde przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w sklepie internetowym.

5.3. Warunkiem realizacji zamówień jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego i udostępnienie Babelando Anna Warpińska  następujących danych:
- Imię i nazwisko zamawiającego
- Adres zamawiającego oraz adres e-mail

5.4. Za poprawność wprowadzonych w zamówieniu danych odpowiedzialny jest Klient.

5.5. W wyjątkowych przypadkach Babelando Anna Warpińska może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

5.6. Otrzymanie przez Babelando Anna Warpińska płatności za zamówione przez Klienta produkty
i koszty z tym związane (każdorazowo określone w zamówieniu) jest jednoznaczne
z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

6. Płatność

6.1. Aktualnie dostępne metody płatności są każdorazowo prezentowane Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

6.2. Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Babelando Anna Warpińska nie ma dostępu do
(i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami kartami kredytowymi obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, w tym numerów kart.

7. Płatności 

7.1. Klient dokonuje płatności za pomocą bezpośredniego przelewu na konto podane przy realizacji zamówienia

8. Dostawy

8.1. Produkty zakupione w sklepie internetowym, dostarczane są przez Babelando Anna Warpińska za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.2. Warunkiem dostawy produktu jest zaksięgowanie przez Babelando Anna Warpińska płatności .

9. Dokument sprzedaży

9.1. Klient sklepu internetowego po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu jego płatności przez Babelando Anna Warpińska otrzymuje dowód zakupu.

10. Zwrot produktów

10.1. Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu, chyba, że oferta zaprezentowana na stronie sklepu internetowego dopuszcza dłuższy termin.

10.2. W przypadku decyzji o zwrocie produktu należy niezwłocznie skontaktować się z Babelando Anna Warpińska drogą mailową lub telefoniczną w celu sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu zakupionych produktów.

10.3. W celu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

10.4. Oświadczenie powinno być wysłane listem poleconym na adres wskazany w punkcie 1.1. niniejszego regulaminu.

10.5. Po otrzymaniu oświadczenia Babelando Anna Warpińska wyśle Klientowi korygujący dokument zakupu. Dokument ten powinien być podpisany przez Klienta i odesłany do Babelando Anna Warpińska wraz z towarem.

10.6. Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego korygującego dokumentu zakupu Babelando Anna Warpińska  zwróci Klientowi kwotę zakupu produktu.

10.7. Jeśli otrzymany przez Państwa towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o niezwłocznego zarejestrowanie takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem. Towar taki należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na nasz adres nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej dostarczenia.

 

11. Reklamacje

11.1. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady należy skontaktować się z Babelando Anna Warpińska w celu zgłoszenia reklamacji.

11.2. Babelando Anna Warpińska poinstruuje Klienta co do dalszego postępowania reklamacyjnego, w zależności od zaistniałej przyczyny reklamacji.

11.3. Babelando Anna Warpińska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.

11.4. Jeżeli zakupiony produkt będzie zawierał wady powstałe z winy producenta lub Babelando Anna Warpińska, firma zobowiązuje się do naprawienia tych wad, a jeśli to niemożliwe – do przekazania Klientowi bezpłatnie nowego egzemplarza reklamowanego produktu lub zwrotu kosztów zakupu poniesionych przez Klienta.

11.5. Na wszystkie towary zakupione w naszym sklepie udzielamy 6-miesięcznej gwarancji.

11.6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginał dowodu zakupu – faktura VAT lub paragon.

11.7. Klient ponosi koszty odesłania do nas reklamowanego towaru. Nie przyjmujemy paczek przesyłanych do nas w formie przesyłki za pobraniem.

11.8. Reklamacji nie podlegają:
- naturalne zużywanie się obuwia,
- części wymienne np. fleki czy sznurówki,
- uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.), oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
- uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia i odzieży niezgodnie z przeznaczeniem,
- przebarwienia odzieży lub stóp przez obuwie wykonane na naturalnie barwionej podszewce,
- wygoda obuwia, przemakanie obuwia (o ile w opisie nie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).
12. Postanowienia końcowe

12.1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.2. Babelando Anna Warpińska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

12.3. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.

12.4. Babelando Anna Warpińska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą opublikowania ich i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w jego koncie Klienta dostępnym w sklepie interentowym.

12.5. W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny regulamin opublikowany na stronie www.babelando.pl Klient może wydrukować go w celu egzekwowania jego postanowień w przypadku późniejszych zmian regulaminu na stronie www.babelando.pl.